Strona główna

Badania naukowe obejmujące swym zakresem ezoterykę, nie mają w naszym kraju zbyt długiej tradycji. Cóż w tym dziwnego, skoro nawet tak ważny obecnie badacz tychże obszarów na gruncie akademickim – W. Hanegraaff, definiuje ezoterykę jako „wiedzę odrzuconą”.

Pierwszą katedrę badań nad tradycjami ezoterycznymi na paryskiej Sorbonie, kładąc fundamenty pod nową, krytyczną metodologię, objął w 1965 r. François Secret. Ostatnia dekada minionego wieku i lata późniejsze to okres intensywnej ekspansji nowopowstałej dziedziny badań akademickich, rozwijanej i umacnianej przez wielu badaczy w Europie i Stanach Zjednoczonych, wśród których szczególne miejsce zajmuje wzmiankowany Wouter Hanegraaff, twórca i kierownik Katedry Filozofii Hermetycznej i Podobnych Nurtów na uniwersytecie w Amsterdamie. Badania akademickie nad ruchami ezoterycznymi stały się ostatecznie niezależną dyscypliną kiedy powstało naukowe czasopismo „Aries” (2001), opublikowany został znakomity encyklopedyczny przegląd stanu badań pod redakcją Hanegraaffa (2005), uruchomiono niezależne kierunki studiów (również doktoranckich) na kolejnych uczelniach (uniwersytet Exeter w Anglii) i zawiązano towarzystwo naukowe (2005), organizujące co dwa lata międzynarodowe konferencje.

W naszym kraju w roku 2014 zawiązane zostało Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, przy jednej z najbardziej prestiżowych uczelni, Uniwersytecie Jagiellońskim. Pismem, grupującym naukowców publikujących o ezoteryce w sposób naukowy jest Hermaion.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, podjęliśmy się pewnej misji uruchomienia nowego wydarzenia, jakim jest wydawnictwo Black-Antlers, grupujące w swych szeregach osoby ściśle związane z naukowym badaniem ezoteryki. Naszym celem będzie publikacja stricte naukowych pozycji z obszaru badań nad ezoteryzmem. Obszarem głównie eksponowanym, będzie historia ezoteryzmu i badań nad nim. Zwłaszcza prace doktorskie i magisterskie, o wysokim standardzie merytorycznym, będziemy starać się wydobywać na powierzchnię.

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, pod jednym wszakże warunkiem – jest nim ściśle naukowa perspektywa badawcza.

"Niezliczone rzesze ludzi będą nienawidzić Nowy Światowy Porządek [New World Order] i będą umierać sprzeciwiając mu się. Kiedy usiłujemy dokonać ewaluacji jego obietnic, musimy pamiętać cierpienie przynajmniej jednej generacji malkontentów, wielu z nich całkiem miłych i pełnych gracji ludzi."