Artykuły

+ + – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +

ochorowicz

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem książki Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza autorstwa Anny Adamus-Matuszyńskiej. Czytaj–>

+ + – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +

Punar Bhava

Historia idei i praktyk z kręgu europejskich nurtów ezoterycznych zawsze spychana była na odległe marginesy obszarów uznawanych za właściwe dla poważnych dociekań akademickich. Traktowano ją powszechnie jako temat, którym zajmować się nie warto albo nie należy, a tym samym nie mogła wykształcić się tradycja uniwersytecka i niezbędna do jej podtrzymania kadra. Zainteresowani eksplorowaniem prądów ezoterycznych badacze, natrafiali na trudny do pokonania opór środowisk naukowych. Jak pisał Jan Stanisław Bystroń, zajmujący się też podobnymi zagadnieniami i ich przejawami w kulturze ludowej i popularnej, „nie było chyba tematu, którego by mi z różnych stron nie odradzano”. Czytaj więcej—>

+ + – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +

kilka-slow-na-poczatek

„Masoneria” to jedno z tych określeń, które potrafią od razu zelektryzować potencjalnego czytelnika. Niewielu z nas zdoła z uwagą zerknąć w zakamarki dziejów, tego działającego już od blisko trzech wieków tajemnego stowarzyszenia, lecz nawet pobieżna sonda uliczna pokazuje, jak wielu próbować będzie pretendować do miana „ekspertów”. Znaczna część z tych wypowiedzi dotyczyć będzie powiązań wolnomularstwa z polityką, a w zasadzie przekonania o jej olbrzymich zakulisowych wpływach. Dla gro osób pytanie o masonerię staje się niejednokrotnie synonimem pytania – „kto pociąga za sznurki?”. Niejednokrotnie miejsce rzeczywistego obrazu wolnomularstwa zajmować będą stereotypy – te pozytywne, ale również (w większości) i te nieprzychylne.  Czytaj więcej—>

+ + – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +

Krzysztof Grudnik Okultyzm i nowoczesność

Na początku Marzeń sennych i okultyzmu Zygmunt Freud podejmuje próbę zdefiniowania okultyzmu w sposób ujmujący swym pragmatyzmem:

Mistyka, okultyzm, cóż właściwie znaczą te pojęcia? Proszę nie oczekiwać ode mnie, że podejmę próbę zdefiniowania tych trudnych do rozgraniczenia dziedzin. Ogólnie i niejasno wszyscy wiemy, o czym mamy myśleć w wypadku tych spraw. Jest to swego rodzaju druga strona owego jasnego świata, władanego nieubłaganymi prawami, jakie sformułowała dla nas nauka. Czytaj więcej—>

+ + – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + +

 duchowość a religijność

Duchowość jako pojęcie analityczne przechodzi obecnie swoistą karierę naukowego użycia, zastępując w wielu przypadkach pojęcie religijności. W tradycji chrześcijańskiej, przyjęło się mówić o duchowości jako stylu pogłębionego życia religijnego, w ten sposób pisał między innymi Karol Górski, uważając mistycyzm chrześcijański za najwyższy przejaw duchowości. W innych ujęciach odwróceniu ulega taki kierunek relacji pomiędzy duchowością a religią; to nie systemy wierzeń tworzą formy życia duchowego, lecz religia jest jednym z wielu przejawów duchowości. W ten sposób o duchowości można mówić jak o życiu wewnętrznym realizowanym w sprzężeniu z dowolną dziedziną aktywności. Czytaj więcej—>

"Niezliczone rzesze ludzi będą nienawidzić Nowy Światowy Porządek [New World Order] i będą umierać sprzeciwiając mu się. Kiedy usiłujemy dokonać ewaluacji jego obietnic, musimy pamiętać cierpienie przynajmniej jednej generacji malkontentów, wielu z nich całkiem miłych i pełnych gracji ludzi."