Autorzy


tomasz-krokTomasz Krok

Urodzony w 1991 r. w Radomiu historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach koncentruje się na działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, a zwłaszcza jego pierwszych – najbardziej mrocznych – latach powojennych, naznaczonych represjami i terrorem w stosunku do społeczeństwa polskiego.

 

 

 

 


 

Zbigniew Łagosz

Zbigniew Łagosz, absolwent AGH w Krakowie, doktor religioznawstwa UJ z tematem dysertacji Wpływ Aleistera Crowleya na środowisko magiczne w Polsce XX wieku. Autor ponad 30 artykułów naukowych, badający tematykę szeroko rozumianego ezoteryzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań są zakony ezoteryczne działające w XX wiecznej Polsce oraz osoba Czesława Czyńskiego. Zajmuje się również badaniem odmiennych stanów świadomości w pryzmacie najnowszych rozwiązań technologicznych. Od zgoła lat piętnastu jest również międzynarodowym sędzią bokserskim.

 

 


 

DSC00091-1Paweł Zaborowski, kulturoznawca i religioznawca z Krakowa. Doktorant na Wydziale Polonistyki UJ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą współczesnych losów religii i upłynniania się jej tradycyjnych form. Szczególnie interesują go zagadnienia takie jak: New Age, nowa duchowość, tradycje ezoteryczne, duchowość poza-religijna.

 

 

 

 


 

krzysztof-grudnikKrzysztof Grudnik, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, tłumacz. Autor książki „Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego” (Katowice 2015) oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w książkach zbiorowych oraz prasie. Redaktor czasopisma „Hermaion”, stały współpracownik magazynów „Trans/Wizje” i „artPapier”. Zajmuje się badaniem zachodnich tradycji ezoterycznych, literaturą modernistyczną i literaturą niesamowitą.


Karol Wojciechowski  – były działacz wolnomularski, publicysta (w latach 2006–2015 członek redakcji Wirtualnego Wschodu Wolnomularskiego); autor kilkudziesięciu tekstów poświęconych szeroko pojętej tematyce wolnomularskiej i pokrewnej, a w szczególności z dziedziny historii masonerii, problematyki rytów i rytuałów wolnomularskich, symbolizmu masońskiego oraz relacji międzyobediencyjnych. Opublikował również dwie monografie poświęcone m.in. ww. zagadnieniom: Ryt francuski. Od alchemii do racjonalizmu (2009) oraz Bitwa o Sztukę Królewską. Traktat o masonerii i regularności (wyd. 1, 2011).
Do wolnomularstwa został przyjęty w loży „Wolność Przywrócona” (stopnie kolejno: uczeń – 30 sierpnia 2005 r.; czeladnik – 22 lutego 2006 r.; mistrz – 27 września 2006 r.) wchodzącej w skład Wielkiego Wschodu Polski, w której od września 2006 r. do sierpnia 2008 r. sprawował godność Eksperta. Był również członkiem – założycielem Trójkąta WWP „Jedność” na Wschodzie Trójmiasta, od października 2007 r. do sierpnia 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. podjął decyzję o wystąpieniu z wszelkich struktur wolnomularskich, pozostając przy swoich zainteresowaniach w tym zakresie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo zajmuje się doradztwem biznesowym.